Zacisze Galicove

ul. Stachonie 12

34-500 Zakopane

 

www.zaciszegalicove.pl

tel. +48 791357199 

email: zaciszegalicove@gmail.com

 

 

 

Created by

eJanosik.pl

Napisz do nas

Kontakt

wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Regulamin sauny Zacisze Galicove

 

1. Przed wejściem na teren sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującym cennikiem.

2. Z sauny można skorzystać w godzinach: 10.00-21.00

3. Należy poinformować obsługę minimum godzinę wcześniej o planowanym korzystaniu z sauny .

4. Z pobytu w saunie mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

5. Osoby przebywające w saunie deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

6. W saunie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

7. Z sauny nie mogą korzystać osoby:

 

 •  z podwyższoną temperaturą,
 • z nowotworami,
 • chore, które powinny leżeć w łóżku,
 • cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (choroby serca, naczyń krwionośnych itp.)
 • z nadciśnieniem tętniczym, po udarach,
 • z chorobami spazmatycznymi,
 • cierpiące na alergię i choroby skóry,
 • z chorobami układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby,
 • chore na tarczycę, 
 • w ciąży,
 • chore na padaczkę (epilepsję),
 • kobiety w czasie menstruacji,
 • z ostrymi urazami stawów (w ciągu 48 godzin),
 • ze stwardnieniem rozsianym,
 • z hemofilią i innymi skłonnościami do krwotoków,
 • z grzybicą skóry,
 • pierwszy miesiąc po operacji lub zabiegu.

 

8. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

9. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania i informacji udzielanych przez pracowników Zacisza Galicovego.

10. Przed rozpoczęciem kąpieli w saunie należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem z użyciem mydła a następnie wytrzeć do sucha.

11. Osoba korzystająca z sauny powinna posiadać obuwie przeznaczone tylko na saunę i duży ręcznik kąpielowy.

12. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie.

13. Zalecane jest wchodzenie do sauny nago z owinięciem ciała ręcznikiem lub prześcieradłem.

14. W saunie siadamy w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze, co reszta ciała.

15. W saunie siedzimy tylko na własnym ręczniku lub prześcieradle. Należy unikać kontaktu ciała z ławką.

16. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej, tak aby krążenie mogło się znowu dostosować.

17. Przebywając w saunie i w czasie odpoczynku można wodę mineralną. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wnosić do sauny napojów w opakowaniach szklanych.

18. Do sauny należy wchodzić ok. 2 h po posiłku.

19. Przed opuszczeniem kompleksu sauny istnieje bezwzględny nakaz schłodzenia całego ciała pod prysznicem oraz umycia z zastosowaniem mydła.

20. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.

21. Osoby początkujące stosują tylko jeden etap kąpieli, to znaczy nagrzewanie i ochłodzenie, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy.

22. Zaleca się, aby korzystać z sauny raz na tydzień, zwykle w tym samym dniu tygodnia. Regularne korzystanie z sauny pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniami i grypa.

23. W przypadku złego samopoczucia należy bezwzględnie przerwać zabieg i wezwać pomoc.

24. Regulacja temperatury oraz włączanie i wyłączanie sauny należy tylko i wyłączanie do obsługi (nie wolno samodzielnie zmieniać parametrów temperatury pieca).

25. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem z sauny oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia wpływu sauny na stan zdrowia osób korzystających.

26. Zacisze Galicove nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego regulaminu.

27. Na terenie sauny zabrania się:

 

 • biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
 • wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
 • wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
 • wnoszenia oraz spożywania na terenie sauny napojów alkoholowych, 
 • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
 • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

 

28. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

 

 

 

Życzymy udanego wypoczynku!